Ciba Geicy-Oté c.s.


Hoge Raad 13 januari 1995, nr. 15564, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, RvdW 1995, 30 (Ciba Geicy/Oté Optics c.s.)

Arrest en noot over de beschermingsomvang van octrooien. Nadere beschouwing over de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet, respectievelijk artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Brinkhof

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950511

Hoge Raad 13-01-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1609) zaaknummer: 15564

bescherming octrooirecht patent strekking

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie