Anything under the sun?

Over de wenselijkheid van octrooien op methoden voor de bedrijfsvoering


Met de opkomst van het internet wordt het octrooirecht ook belangrijk voor minder echt technische uitvindingen. Veel start-ups zijn afhankelijk van hun begin op internet en dit behoeft bescherming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. van Looijengoed

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010604

internet octrooirecht rechtsbescherming start-up

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel