Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond

Advocatuur in De Withuishof; gebruik in strijd met de bestemming; artikel 352 (Model)bouwverorderning (oud) Maastricht

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 februari 1993 (mr. De Vries), ECLI:NL:RVS:1993:AH4074, nrs. S03924484 en S03930088, AB 1993, 247 m.nt. PvB, Gem.stem 1993 (6962) p. 178 met begeleidend artikel J.M.H.F. Teunissen. Uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State waarin het nieuwe recht inzake de Woningwet en daarmee samenhangende besluiten en verordeningen naar voren komt. In de noot wordt ingegaan op het nieuwe wettelijke stelsel van de Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1993
AA19930872

Anticiperen op de Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772, zaaknr. 201804829/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2019
AA20190880

Beantwoording rechtsvraag (203) bestuursrecht-milieurecht

Casus: gedogen van composteringsbedrijf

P.J.J. van Buuren

In de beantwoording van deze rechtsvraag is aan de orde in hoeverre omwonenden van een bedrijf dat afval verwerkt op basis van een gedoogverklaring waarbij veel stank vrijkomt van het provinciebestuur kunnen eisen deze afvalverwerking te staken ook indien er sprake is van vooruitzicht op legalisatie. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre civielrechtelijke vorderingen tegen het afval verwerkende bedrijf. Daarnaast wordt de er antwoord gegeven op de vraag of het verlenen van de gedoogbestemming mogelijk is en in lijn is met de destijds geldende beleidsregels van het Rijk.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1991
AA19910437

De wind in de zeilen voor windenergie of toch niet helemaal?

Het opwekken van duurzame energie is geen prioritair belang

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6671, LJN: BY6671, nr. 201204057/1/R1 (Prodeon)
 
Weigering door Provinciale Staten van Overijssel om een inpassingsplan vast te stellen ten behoeve van de bouw van een windturbinepark. Zoekgebieden voor opwekking van duurzame energie. Betekenis provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor belangenafweging. Vaststellen inpassingsplan is discretionaire bevoegdheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2013
AA20130390

Geen mooier recht dan overgangsrecht

F.C.M.A. Michiels

Rechtbank Amsterdam 19 april 1999, nrs. AWB 99/1718 en 99/1719 GEMWT Overgangsrecht in bestemmingsplan inzake met de bestemming strijdig gebruik. Parkeren in tuinen rond kantoorpanden. Intensivering van met de bestemming strijdig gebruik? Bewijslast omtrent intensivering rust in casu op verweerder nu reeds negen jaren zijn verstreken sedert het van kracht worden van het vigerende bestemmingsplan. Luchtfoto`s als bewijsmateriaal.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1999
AA19990823

december 2007

Katern 105: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M.K. de Bruin

september 1989

Katern 32: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordering

Th. Peters

maart 1992

Katern 42: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

september 1994

Katern 52: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

maart 1996

Katern 58: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

september 1996

Katern 60: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

maart 1998

Katern 66: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

Resultaat 1–12 van de 21 resultaten wordt getoond