Advocatuur in De Withuishof; gebruik in strijd met de bestemming; artikel 352 (Model)bouwverorderning (oud) Maastricht


Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 februari 1993 (mr. De Vries), ECLI:NL:RVS:1993:AH4074, nrs. S03924484 en S03930088, AB 1993, 247 m.nt. PvB, Gem.stem 1993 (6962) p. 178 met begeleidend artikel J.M.H.F. Teunissen.

Uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State waarin het nieuwe recht inzake de Woningwet en daarmee samenhangende besluiten en verordeningen naar voren komt. In de noot wordt ingegaan op het nieuwe wettelijke stelsel van de Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: december 1993

Archiefcode: AA19930872

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 11-02-1993 (ECLI:NL:RVS:1993:AH4074) zaaknummer: S03924484, S03930088

bestemmingsplan bouwbesluit bouwverordening volkshuisvesting vrijstelling wijziging

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie