Anticiperen op de Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772, zaaknr. 201804829/1/R2


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: november 2019

Archiefcode: AA20190880

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 14-08-2109 (ECLI:NL:RVS:2019:2772) zaaknummer: 201804829/1/R2

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Boekel Crisis- en herstelwet omgevingsplan Omgevingswet rechtszekerheid Wet ruimtelijke ordening

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie