bestemmingsplan

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

maart 2002

Katern 82: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

juni 2005

Katern 95: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

F. de Lange

Nagtegaal als Pizzati op Ameland aangespoeld?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 24 december 2008, nr. 200802629/1, ECLI:NL:RVS:2008:BG8294, LJN: BG8294, NJB 2009, p. 119, nr. 85, JB 2009, 42 m. nt. Albers, Gst (2009) 7311.13 m. nt. Teunissen Uitspraak van de ABRvS in een langslepend conflict over schadevergoeding bij een vernietigd besluit. In de uitspraak die in deze noot besproken wordt staat het relativiteitsbeginsel centraal. Ook komt het specialiteitsbeginsel aan de orde net als de redelijke termijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2009
AA20090244

Paranormale planschadeclaims

H. Botter

In films over spookhuizen eindigt het verhaal volgens Hugo Botter altijd net wat te vroeg. Want wat gebeurt er met het perceel? Verandert het bestemmingsplan, of krijgen de eigenaren bijvoorbeeld planschadevergoedingen? Voor vier van deze horrorfilms schrijft hij dan ook een alternatief einde in deze column.

Perspectief | Column
december 2023
AA20230999

Rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Rechtsvraag waarbij het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde komt. Er komen vragen aan bod over de volgende onderwerpen: vrijstelling, legalisering en aansprakelijkheid voor schade.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1996
AA19960070

Streekplan Zuid-Holland Oost; besluiten in de zin van de Awb

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5094, nr. FO 1.95.0203 (mr. De Vries), AB 1996, 303, m.nt. PvB, Gem. Stem 1996, 7037, nr. 4, m.nt. HH. In deze uitspraak van de ABRvS en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de rechtsbescherming bij besluiten en plannen die genomen en gemaakt worden op basis van de WRO.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1996
AA19960768

Van de begraafplaats, de moskee en piëteit

Over belangenafweging in de ruimtelijke ordening

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1112, LJN: BX1112, nr. 201100219/1/R4

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120837

Volkenrechtelijk omstreden bestemmingsplan

P.J. Boon

KB 19 februari 1993, nr. 93.001471, AB 1993, 385 In deze uitspraak van de Kroon, na advisering door Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, komt de Kroon met het oordeel dat een artikel in het Eems-Dollard-verdrag uit 1960 niet een bepaling is die rechtstreekse werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde. Dit doet echter niets af aan de plicht van de Staat en daarmee ook de gemeente, die een ruimtelijke ordeningsplan wil vaststellen aangaande het gebied dat het Eems-Dollard-verdrag betreft, de bepaling in het verdrag te eerbiedigen. In de noot wordt dieper in gegaan op het begrip rechtstreekse werking, welke begrip in art. 93 Gw ontbreekt. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van verdragsregels in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1994
AA19940605

Zonneparken en duurzaam grondgebruik. Een warme relatie?

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:80, zaaknr. 201900785/1/R1 (mr. Polak). Wro artikel 3.1 lid 1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2020
AA20200278

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond