Geen mooier recht dan overgangsrecht


Rechtbank Amsterdam 19 april 1999, nrs. AWB 99/1718 en 99/1719 GEMWT

Overgangsrecht in bestemmingsplan inzake met de bestemming strijdig gebruik. Parkeren in tuinen rond kantoorpanden. Intensivering van met de bestemming strijdig gebruik? Bewijslast omtrent intensivering rust in casu op verweerder nu reeds negen jaren zijn verstreken sedert het van kracht worden van het vigerende bestemmingsplan. Luchtfoto`s als bewijsmateriaal.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: november 1999

Archiefcode: AA19990823

Rechtbank Amsterdam 19-04-1999 zaaknummer: AWB 99/1718, 99/1719 GEMWT

bestemmingsplan last onder dwangsom omkering bewijslast

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie