Katern 66: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Th. Peters

Verschijning: maart 1998

Archiefcode: AAK19983208

anticipatiebevoegdheid bestemmingsplan fundamentele herziening WRO zelfstandige projectprocedure

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening