Katern 105: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.K. de Bruin

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AAK20075934

bestaand gebruik bestemmingsplan dierenwelzijn energieverspilling gaswinning luchtkwaliteit roetfilter vrijstelling

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening