Column Vanessa Mak. Ik moet er vaak even aan denken als ik nieuwe software download op een computer of smartphone. Altijd komen dan de ‘standard terms and conditions’ voorbij, die ik zelf nooit lees voordat ik op ‘akkoord’ klik. Dat ik me daarin niet alleen hoef te voelen, blijkt uit het onderzoek van Florencia Marotta-Wurgler […]
Column Ewoud Hondius. Hoe moet het onderwijs van de toekomst eruitzien? Op welke wijze houden onze afgestudeerden kans op een baan aan de Zuidas? Hoe waarborgen advocatenkantoren het peil van hun juridische dienstverlening? Het waren deze vragen die centraal stonden op een discussieavond op 21 januari jl. georganiseerd door het Leidsch Juridisch Genootschap en de […]
Op 24 november 2014 besliste een grand jury dat politieagent Darren Wilson niet vervolgd diende te worden voor het doodschieten van de ongewapende Michael Brown. Op 3 december klonk een gelijkl­uidend geluid in New York toen een grand jury aldaar besloot agent Daniel Pantaleo niet te vervolgen voor het doden van Eric Garner die, net […]

Big Yellow Taxi

Column Vanessa Mak. Geen straat in Manhattan of er zoeft niet een gele taxi voorbij. Mondriaan werd erdoor geïnspireerd toen hij in de laatste periode van zijn leven in New York woonde. Hij schilderde een aantal prachtige doeken waarin het raster van straten, de dynamiek van verkeer en lichten in de stad, en de ritmes […]
Column Ewoud Hondius. Het thema ‘taal en recht’ biedt oneindig veel mogelijkheden voor een column als deze. Dit keer wil ik er één aspect uitlichten. Dat is de kennis van vreemde talen die van rechtenstudenten verwacht mag worden. Een eerste vraag die kan worden opgeworpen is of een dergelijke kennis wel nodig is. Ieder van […]
Boekbespreking. Naar aanleiding van verschillende incidenten in de woningcorporatiesector (denk bijvoorbeeld aan Laurentius en Vestia), probeert Els-Marie Peeters in haar boek de vraag te beantwoorden waarom het interne toezicht van deze woningcorporaties deze incidenten niet heeft kunnen voorkomen. De auteur start met een duidelijke afbakening van het onderzoek en de onderzoeksvraag. Het uitgangspunt van haar […]
Boekbespreking. De beperkte aansprakelijkheid van rechtspersonen kan in bepaalde gevallen ongewenste consequenties hebben. Wanneer van het verschil in identiteit tussen rechtspersonen misbruik wordt gemaakt, zou dat zonder tegenmaatregelen tot gevolg kunnen hebben dat het in wezen de crediteur is die het faillissement betaalt. In het verleden is de Hoge Raad verschillende keren ingegaan op de […]
Boekbespreking. In het voorwoord van dit boek beweren de auteurs dat alle juristen in hun werk te maken krijgen met psychiatrische stoornissen. Niet alleen zou dit het geval zijn in het kader van onvrijwillige opnamen of tbs, maar ook in het civiele recht is het volgens hen van groot belang dat juristen kennis hebben van […]
Boekbespreking. Na Landmark Cases in the Law of Restitution (2006), Landmark Cases in the Law of Contract (2008) en Landmark Cases in the Law of Tort (2010) hebben Mitchell en Mitchell opnieuw een bundel samengesteld, ditmaal over Landmark Cases in Equity. In het boek worden tweeëntwintig landmark cases besproken, gewezen tussen begin 17e eeuw en eind 20e eeuw. Wat wordt onder equity verstaan? Om die vraag […]
Onlangs besprak de Tweede Kamer minister Asschers Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies, bijna twee jaar nadat hij in een open brief in de Volkskrant ‘code oranje’ afriep. Asscher waarschuwde toen dat als de Unie onvoldoende zou doen tegen oneerlijke concurrentie, dit funest zou zijn voor de sociale bescherming van de werknemers in de Unie. Zijn deze zorgen […]