Denkend aan Holland doemt het beeld op van een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onlangs werd de fiscale aantrekkingskracht van Nederland nog bevestigd door de Algemene Rekenkamer (zie het Rapport Belastingontwijking van 6 november 2014). Die aantrekkingskracht mag echter geen verrassing zijn. Internationale Vennootschapsbelasting is immers goeddeels een Nederlandse uitvinding. Het fenomeen van belastingontwijking, waarbij de te betalen […]
Column Vanessa Mak. Niet lang geleden was ik even terug in Rotterdam en verbleef een nacht in een van de mooiste historische gebouwen die de stad nog heeft: Hotel New York. Voor mij bijzonder, omdat ik vanaf afgelopen september voor een jaar vertrokken ben naar de naamgever van dit hotel, New York in de Verenigde […]
Column Ewoud Hondius. Ons land kent het geheim van raadkamer. Pas vijftig jaar na dato geeft het Nationaal Archief (het vroegere Rijksarchief) inzage in de stukken die op de deliberaties in (cassatie)zaken zien. Zoals in het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919 (NJ 1919/161) – Gerrit van Maanen maakte er nuttig gebruik van (zie ook […]
Boekbespreking. Del Corral heeft een proefschrift geschreven dat niet onopgemerkt mag blijven in Ars Aequi. In het boek komen kernvragen van het goederenrecht aan de orde, zoals de vraag in hoeverre eigendomsoverdracht solo contractu geschiedt of dat bezitsverschaffing vereist is. Het Belgische recht kent een consensueel stelsel van overdracht, maar Del Corral vraagt zich, naar aanleiding van de […]
Boekbespreking. In 2014 haalde Rusland om verschillende redenen – Oekraïne en MH17, maar ook Sotsji – de voorpagina’s. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de sancties die in 2014 in gang zijn gezet spoedig tot een einde zullen komen. Er is een aanzienlijke kans dat daardoor ook private Russische ondernemingen geraakt zullen worden. Bij de […]
Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat artikel regelt het recht op eigendomsbescherming. Het is een gevarieerd leerstuk. Meest illustratief zijn ongetwijfeld de gevallen […]
Boekbespreking. Buchan stelt zich in dit boek het ambitieuze doel een theoretisch kader te ontwikkelen waarmee recente veranderingen in politieke en juridische structuren op wereldniveau zijn te verklaren. Dit kader is gebaseerd op de uitgangspunten van het liberalisme, een stroming binnen de Internationale betrekkingen. Waar het realisme uitgaat van anarchie, een wereld waarin staten en […]
‘Gay marriage already won’, kopt TIME begin april 2013, met als ondertitel: ‘The Supreme Court hasn’t made up its mind – but America has’. Diezelfde zomer oordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof in United States v. Windsor dat homostellen die legaal in het huwelijk zijn getreden niet mogen worden achtergesteld door middel van de federale Defense of […]
Turkse onderdanen hebben een wat andere positie dan ‘gewone’ derdelanders (niet-EU onderdanen). Zo trad in 1964 de Associatieovereenkomst tussen de EG en Turkije in werking. De twee partijen wilden bestaande verschillen wegwerken met het doel toetreding van Turkije tot de EU. Een onderdeel van deze overeenkomst is de standstill-clausule welke er in 1970 via een […]
Een tijd terug blogde ik over het artikel van Don Ceder over de wettelijke bescherming van het ongeboren kind en hoe deze eruitziet onder de Nederlandse wetgeving. Ik dacht, met die wetenschap is het vaak gehoorde ‘recht’ op abortus moeilijker te bepleiten. Om te beginnen was de opvallendste conclusie die ik trok uit het artikel […]