Dit is mijn laatste column voor dit blad. Een column is een korte tekst, meestal – maar niet noodzakelijk – over een actueel onderwerp en soms met een boodschap. De columnist neemt hierin stelling en komt met wetenswaardige feiten. Een nadeel van het verschijnsel – tempus fluit – is dat recht en feiten niet stilstaan, […]
Een van de meest kleurrijke leden van het Nederlandse rechtsbedrijf is de Amsterdamse rechtsfilosoof Ulli d’Oliveira (1933). D’Oliveira – voluit: Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira – heeft naam gemaakt als beoefenaar van het internationaal privaatrecht, als initiator van het Kalimijnen-proces en als kenner van het nationaliteitsrecht. Daarnaast heeft hij ook op literair gebied zijn sporen verdiend, […]
‘Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles quelles ont été écrites ; les hommes , au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours ; et ce mouvement, qui ne s’arrête pas, et dont […]
Geen zware kost ditmaal (zoal ooit). Deze column gaat over mijzelf. Of liever: over de tijdschriften die ik in mijn leven – tot dusver – mocht oprichten. Het eerste tijdschrift had niets met recht van doen. Het was door mijzelf geheel volgeschreven – letterlijk: over een schrijfmachine beschikte ik nog niet. Het had ook in […]
Veertig jaar geleden stond ik met enige anderen aan de wieg van de Maastrichtse rechtenfaculteit. Hoe ik daarbij verzeild raakte? Enige jaren tevoren was in Maastricht de medische faculteit tot stand gekomen. Deze faculteit was op geheel nieuwe grondslag gebaseerd. Het waren niet langer de traditionele vakken die studenten moesten bestuderen, maar praktisch georiënteerde vakken […]
Grijze muizen. Zo worden raadsheren in onze hoogste rechtscolleges wel getypeerd. Niet geheel terecht, mijns inziens, maar er zit wel iets in. Zij worden vaak afgezet tegen rechters in een common-law-jurisdictie, zoals het Amerikaanse of Britse Supreme Court. Ruth Bader Ginsburg was zo’n allesbehalve kleurloze rechter, evenals haar intellectuele tegenpool Antonin Scalia – zie Peter […]

Same difference

Toen ik in 2004 met deze columns begon, was het verzoek van de redactie om deze af te stemmen op onderwijsdoeleinden in de bachelor-fase. Ik betwijfel of ik hier altijd in ben geslaagd, maar hier komt weer een poging daartoe. Recht is een prachtig vakgebied omdat er zoveel in omgaat. We hoeven de krant maar […]
Wie is Elena Kagan? Ook de meest fervente US Supreme Court watchers zullen haar naam niet allemaal paraat hebben. Toch is ze een van de meest invloedrijke raadsheren in een van ’s werelds meest invloedrijke rechtscolleges. Van die raadsheren was de onlangs overleden 87-jarige Ruth Bader Ginsburg ongetwijfeld het meest bekend: boeken vol zijn er over […]

Trias overseas

Op 11 februari 1812 ondertekende de gouverneur van de Amerikaanse deelstaat Massachusetts, Elbridge Gerry, een nieuwe indeling van de kiesdistricten van deze staat. Deze indeling was erop gericht de partij van Gerry electoraal voordeel te bezorgen. Daartoe werden districtsgrenzen opgerekt, omgevormd en hertekend. Met name het district Essex County kreeg een merkwaardige vorm; de Boston […]

Kort Amerikaans

In het verleden heb ik wel eens juridische scripties van Amerikaanse studenten moeten/mogen beoordelen. Dat beoordelen kwam vooral neer op het toetsen van de overvloedige voetnotenballast waaronder de scripties gebukt gingen en gaan. Het leek vaak wel of rechtspraak en wetgeving van elke deelstaat aan de orde werden gesteld. Toch wil ik geen kwaad woord […]