Boekbespreking. Afgelopen juni verscheen van de hand van H.U. Jessurun d’Oliveira de tweede druk van het boek Natiestaat & kolonialisme: een ongemakkelijk verbond. De eerste editie van het boek werd geschreven in de context van de discussie rondom de Gouden Koets en het paneel ‘Hulde der koloniën’ en werd destijds gepubliceerd onder de naam De […]
Boekbespreking. De relatie tussen de inheemse Amerikanen, of Amerikaanse indianen,* en de federale overheid van de Verenigde Staten is een turbulente en pijnlijke. Toen de eerste Europeanen zich op het Noord-Amerikaanse continent vestigden, waren de kolonisten met weinigen en de Amerikaanse indianen met velen. Dit machtsoverwicht resulteerde in eerlijke verdragen, waarbij geen van de partijen […]
Boekbespreking. De toenemende financialisering van de wereld zet druk op de rol van juristen, zo menen de auteurs van Grenzen aan financieringsvrijheid. De Weijs e.a. schreven met die gedachte een boek dat inzicht geeft in de verschillende modaliteiten van financiering van een onderneming. Daarbij wordt steeds gezocht naar de grenzen aan financieringsvrijheid en worden suggesties […]
Boekbespreking. Het is misschien wel een van de meest aangehaalde naoorlogse boeken: Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). De Amerikaanse politicoloog en filosoof Francis Fukuyama stelt daarin dat het einde van de Koude Oorlog de universalisering van de westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur markeerde. Anno 2022 […]
Boekbespreking. Waar Over de grens laat zien welke oorlogsmisdaden zijn verricht tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, maakt De Indische doofpot inzichtelijk waarom die misdaden later nooit tot een vervolging hebben geleid in Nederland. Maurice Swirc hanteert in dit boek een duidelijk historisch-juridische invalshoek. Op basis van een rijkgeschakeerd pallet aan bronnen – waaronder als ‘staatsgeheim’ […]
Boekbespreking. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, verklaarde Indonesië zich onafhankelijk. Nederland erkende dit niet en trachtte met geweld het koloniale gezag in Nederlands-Indië te herstellen. Een proces van dekolonisatie was onvermijdelijk, dat zag ook politiek Den Haag al spoedig in, maar Nederland wenste daarover wel de regie te voeren. Vier […]
Boekbespreking. Alweer enige tijd geleden verscheen van de hand van strafrechtjurist en filosoof Klaas Rozemond het boek Het zelfgekozen levenseinde. Het levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over dementie en euthanasie en is, vanwege de praktische handvatten die het biedt aan mensen die hun levensbeëindiging willen regelen in een schriftelijke wilsverklaring, ook van waarde […]
Boekbespreking. Nederlandse insolventiejuristen weten zich sinds enkele maanden weer verzekerd van een recente druk van ‘de Polak’. De eerste druk – toen nog getiteld Faillissementsrecht – verscheen 48 jaar geleden en nu bevindt het boek zich alweer in de 15e druk. Dat een nieuwe druk nodig was, blijkt wel uit de grote hoeveelheid insolventierechtelijke uitspraken […]
Boekbespreking. In zijn boek De resonante rechtsstaat bespreekt hoogleraar Bestuurskunde Stavros Zouridis de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen. De nadruk ligt op Nederland, maar Zouridis besteed ook aandacht aan buitenlandse en internationale ontwikkelingen. Zijn inspiratiebron is het werk van socioloog Hartmut Rosa. Rosa meent dat de wereld in […]
Boekbespreking. Op grond van (art. 730 jo.) artikel 843a Rv kan conservatoir bewijsbeslag worden gelegd. Aldus kan een partij die in het kader van een nog te voeren procedure bepaalde bescheiden als bewijs wil veiligstellen, beslag leggen op die bescheiden onder degene ze onder zich heeft. Voordat de Hoge Raad deze mogelijkheid tot het leggen […]