Turkse onderdanen hebben een wat andere positie dan ‘gewone’ derdelanders (niet-EU onderdanen). Zo trad in 1964 de Associatieovereenkomst tussen de EG en Turkije in werking. De twee partijen wilden bestaande verschillen wegwerken met het doel toetreding van Turkije tot de EU. Een onderdeel van deze overeenkomst is de standstill-clausule welke er in 1970 via een […]
Een tijd terug blogde ik over het artikel van Don Ceder over de wettelijke bescherming van het ongeboren kind en hoe deze eruitziet onder de Nederlandse wetgeving. Ik dacht, met die wetenschap is het vaak gehoorde ‘recht’ op abortus moeilijker te bepleiten. Om te beginnen was de opvallendste conclusie die ik trok uit het artikel […]
Op 20 december j.l. berichtte de rijksoverheid op haar website over het ‘Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten’. Dit rapport beschrijft het Nederlands beleid ten aanzien van de verhouding tussen het bedrijfsleven en mensenrechten, bevat suggesties uit onder meer het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en actiepunten. Hieronder vindt u een grove samenvatting van het rapport en […]
Een week geleden heeft de Europese rechter duidelijkheid verschaft over de vraag of leges voor het verstrekken van persoonsgegevens terecht is. Met dik € 90  aan verlengingskosten voor paspoort en rijbewijs dit jaar nog in mijn achterhoofd, leek mij dit wel een interessante zaak. De zaak is een prejudiciële vraag, ingediend door Gerechtshof Den Bosch […]
Een tijdje terug las ik dit artikel van Mark Kersten. Ik vond het een genuanceerd en goed artikel en deelde het daarom op Linkedin. Nou, dat heb ik geweten… Want de vraag of het Internationaal Strafhof wat tegen Afrika heeft, leeft! Meningen verdeeld Een discussie volgde met meningen vanuit de hele wereld (Kenia, de VS, […]