Boekbespreking. Dit jaar verscheen in de bekende Asser-serie een nieuw deel van de hand van Houben dat betrekking heeft op de zogenoemde onbenoemde overeenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die geen specifieke wettelijke regeling kennen, anders dan voor de benoemde overeenkomsten, die tegenwoordig in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn geregeld. Aangezien een Nederlands handboek met […]
Boekbespreking. Het leerstuk van netneutraliteit mag zich, zoals Maniadaki zelf opmerkt, sinds een aantal jaren op toegenomen belangstelling verheugen. Zo leidde het voornemen van telecomondernemingen een ‘WhatsApp-heffing’ in te voeren in Nederland tot een aanpassing van de Telecommunicatiewet. Nederland werd daarmee na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit besloot te waarborgen. In dit […]

Brandblussen

Column Vanessa Mak. Wie over Europa begint na de roerige zomer van 2015 zal vooral terugdenken aan het politieke steekspel waarin de eurolanden zich verwikkeld zagen. Niettemin is de EU meer dan een Griekse tragedie – in ieder geval voor nu nog – en is er voor juristen ook nog weleens iets moois te genieten. […]
Column Ewoud Hondius. Het is alweer een tijdje terug. Ik had een flinke onderwijslast, vond ik althans zelf. Zesentwintig uur per week. Nu waren dat niet allemaal massale hoorcolleges in de Leidse Gorlaeus – of later de Utrechtse Uithof. Ook kleinere groepen – andere faculteiten vinden onze aanduiding van groepen met vijftig of minder deelnemers […]
De bestrijding van fraude heeft een steeds grotere prioriteit voor de Nederlandse regering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit programma’s als de Rijksbrede aanpak fraude met publieke gelden (Kamerstukken II 2014/15, 17050, 496, en het kritische rapport van de Nationale ombudsman uit 2014, Geen fraudeur, wel beboet). Ook op internationaal niveau hebben landen zich gecommitteerd aan de […]
Column Vanessa Mak. ‘Summertime, and the living is easy / fish are jumpin’ and the cotton is high…’. De openingszinnen van Gershwins klassiekerSummertime, onder andere vertolkt door Billie Holiday, roepen zonder moeite de sfeer op van het diepe zuiden van de VS in de tijd dat katoenplantages nog vol in bedrijf waren. Die geschiedenis – […]
Column Ewoud Hondius. Professoren vormen niet het meest ruziënde deel van onze natie. Het elkander belagen met handtasjes associeert men eerder met Europarlementariërs en zelfs daar lijkt dit een uitstervende gewoonte. Maar ze zijn – althans waren – er wel: de Grote Ruzies. Conflicten die bij alle collega’s – vaak niet bij de studenten – […]
Boekbespreking. In deze aankondiging staat een tweetal handboeken centraal: International Business Acquisitions en het International Securities Law Handbook. Gezien de onderlinge overlap worden zij hier gezamenlijk besproken. Opgemerkt zij echter dat de boeken ook los van elkaar geraadpleegd kunnen worden. De vorige versies van International Business Acquisitions en het International Securities Law Handbook dateerden van […]
Gevoelens, moreel besef, sterfelijkheid. Dat hebben ze niet. Maar een ‘license to kill’ wel: killer robots. Deze nieuw soort oorlogswapens, ook wel autonome wapens genoemd, kunnen zélf beslissen of ze schieten op een doel. Zonder de betrokkenheid van een mens. En dat is nieuw: een robot die zélf de beslissing neemt. Wellicht zelfs over leven […]
In een recent interview (NJB 2015/404) geeft Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, aan dat hij houdt van ‘brede arresten waar veel mensen wat aan hebben’. Dan bestaat volgens Feteris ‘het risico dat je, als je het veld niet overziet en een sprong in het duister waagt, een jaar later om moet gaan’. Toch […]