Beantwoording rechtsvraag (213) strafprocesrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij de verschillende rechtsmiddelen die tegen dwangmiddelen kunnen worden ingezet aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: oktober 1992

Archiefcode: AA19920627

bewaring dwangmiddel getuigenbewijs mensenrechten rechtsmiddelen

Strafrecht en criminologie

Perspectief Rechtsvraag