Beantwoording rechtsvraag (206) detentierecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het detentierecht waarbij op een aantal praktische vragen, zoals de uitleg van het detentiereglement en het feit dat er sprake is van een buitenlandse gevangene, in de vorm van een pleidooi antwoord dient te worden gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Kelk, A. van Vliet

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19911033

detentierecht gevangene klacht rechtsvraag reglement spelcomputer toestemming

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Perspectief Rechtsvraag