Beantwoording rechtsvraag (211) Romeins recht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij natrekking, de actie uit diefstal/ onrechtmatige daad, revindicatie en de van toepassing zijn de verweren behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: mei 1992

Archiefcode: AA19920294

actie-stelsel onrechtmatige daad revindicatie

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag