Beantwoording rechtsvraag (209) materieel strafrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij begin van uitvoering, delictsvoltooiing, vrijwillige terugtred en een jurisdictiekwestie aan de orde zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.A.M. Strijards

Verschijning: juli 1992

Archiefcode: AA19920426

jurisdictie poging rechtsmacht strafbaarheid

Strafrecht en criminologie

Perspectief Rechtsvraag