Beantwoording rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het (ruimtelijk bestuursrecht) waarbij verschillende wetten, bezwaar, beroep, overgangsrecht en de bevoegdheid van de rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Wiarda

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920528

bevoegdheid bezwaar ruimtelijk bestuursrecht toepasselijk recht

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag