Beantwoording rechtsvraag (217) onrechtmatige daad


Beantwoording van een rechtspraak op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. De vraag is op welke manier en wie er met een actie uit onrechtmatige daad kunnen worden aangesproken daar waar het bedrijfsschade betreft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: oktober 1992

Archiefcode: AA19920639

bedrijfsschade bewijslastverdeling onrechtmatige daad verbodsactie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag