Beantwoording rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op een breed gebied van het burgerlijk recht (goederenrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad) waarbij het overgangsrecht dat is ingevoerd bij de invoering van het NBW aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.C. de Die

Verschijning: april 1992

Archiefcode: AA19920219

contractbreuk eigendomsvoorbehoud onrechtmatige daad overgangsrecht verandering van wetgeving

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag