Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me


Commentaar van politici op lopende strafzaken doet afbreuk aan het vertrouwen in de onpartijdigheid
van de rechterlijke macht en kan hierdoor in strijd zijn met artikel 6 EVRM.
Hoge Raad 18 juli 2003


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Zwart

Verschijning: Januari 2007

Archiefcode: AA20070045

arrest Volkert van der G. EVRM onpartijdigheid rechterlijke macht politiek

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel