Still (not) amuse(d)


In het meinummer van Ars Aequi constateerde Reinout Wibier dat het begrip dat studenten tonen van het goederenrecht soms nogal tegenvalt en dat hij zich zorgen maakte om de studiehouding van sommige onder hen. Hij vroeg studenten om zelf te reageren waarbij hij specifiek vroeg naar de oorzaken van het euvel. Op zijn verzoek kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Uit de reacties destilleerde Wibier een drietal hoofdpunten die hij in dit artikel bespreekt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: september 2014

Archiefcode: AA20140614

college intrinsieke motivatie literatuur rechtenstudent rechtspraak slagingspercentage tentamen tentaminering

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Opiniërend artikel