Strafbaar plagiaat; een reactie


In dit artikel wordt door Vriesendorp een reactie gegeven op een eerder artikel van Talsma waarin werd ingegaan op het feit of het plagiëren van een scriptie een strafbaar feit is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: April 2003

Archiefcode: AA20030288

fraude reactie valsheid in geschrifte

Opinie Opiniërend artikel