Strafbaarstelling van verborgen ruimten en de bescherming van het openbaar gezag


Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt voorgesteld het aanbrengen of aanwezig hebben van verborgen ruimten in auto’s, bestelbusjes en dergelijke strafbaar te stellen als misdrijf tegen het openbaar gezag. Deze bijdrage waardeert het voorstel in het licht van het te beschermen belang en van het mensbeeld dat uit de concept-memorie van toelichting naar voren komt en betoogt onder meer dat het niet vanzelfsprekend is dat het openbaar gezag met deze nieuwe strafbaarstelling zal worden beschermd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. ten Voorde

Verschijning: september 2023

Archiefcode: AA20230658

mensbeeld ondermijning openbaar gezag strafbaarstelling verstoren voorbereidingshandeling

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Opinie Opiniërend artikel