Strafbaar plagiaat


De stelling dat het plagiëren van scripties een vorm van valsheid in geschrift is en dus een strafbaarfeit oplevert, vormt het uitgangspunt van dit artikel. Kunnen studenten die andermans werk ‘lenen’strafrechtelijk vervolgd worden? Een toetsing aan de relevante strafrechtelijke en auteursrechtelijke bepalingen leidt tot de conclusie dat het zo’n vaart nog niet zal lopen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.J. Talsma

Verschijning: Februari 2003

Archiefcode: AA20030102

auteursrecht plagiaat scriptie valsheid in geschrifte wetenschap

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Opiniërend artikel