Resultaat 25–36 van de 1216 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheid bestuurders en ‘medebeleidsbepalers’ in faillissement van een BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 mei 1988, nr. 7346, ECLI:NL:HR:1988:AD0329, NJ 1989, 676 m.n. Maeijer (Koster/Kobo BV) In dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot staat de aansprakelijkheid van een beleidsbepaler als gelijke van een bestuurder centraal voor het tekort aan de failliete boedel bij onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad oordeelt dat in geval van het uitblijven van tegenspraak het wettelijk stelsel van art. 2:248 lid 1 en 2 BW met zich meebrengt dat het niet hebben bijgehouden van een boekhouding een onbehoorlijke taakvervulling met zich meebrengt welk vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn geweest van het faillissement. In de noot wordt op dit alles dieper ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1990
AA19900095

Aansprakelijkheid in maatschapsverband

S.M. Bartman

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05494, ECLI:NL:HR:2013:BY7840 (Biek Holdings/A c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130662

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 29 januari 2016, nr. 15/03541, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2016
AA20160624

Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef

T. Hartlief

Hoge Raad 12 augustus 2005, nr. C04/163HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7337, RvdW 2005, 93 (Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V./JPO Projecten B.V) In dit arrest was de kwestie aan de orde wanneer je aansprakelijk bent voor het afbreken van onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051027

Aansprakelijkheid van de overheid voor kosten van rechtsbijstand in administratieve procedures

P.J.J. van Buuren

Hoge Raad 17 november 1989, nr. 13 676, ECLI:NL:HR:1989:ZB1084, AB 1990, 81 m.nt. G.P. Kleijn; Gemeentestem 1990, 6894, nr. 5 (Velsen/De Waard) In dit arrest van de Hoge Raad gaat de cassatierechter in op de vraag of de kosten die een burger heeft gemaakt in geval er sprake is van een vernietigde AROB-beschikking voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend, met de restrictie dat het inroepen van de juridische bijstand en de kosten daarvan in de vorm van schadevergoeding voor vergoeding in aanmerking komen mits deze redelijk zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1990
AA19900310

Aansprakelijkheid van de verkoper terzake van non-conformiteit

T. Hartlief

Hoge Raad 27 april 2001, nr. C99/275HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1338, RvdW 2001, 96 (Oerlemans/Driessen) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre een tussenpersoon zonder dat deze schuld heeft, dus op grond van de verkeersopvattingen aangesproken kan worden op niet-nakoming.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010982

Aansprakelijkheid van institutioneel vermogensbeheerders: de zaak OPG-State Street

D. Busch

Rechtbank Amsterdam 23 december 2009, nr. 422600 - HA ZA 09-867, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7407, LJN: BK7407 (Stichting Pensioenfonds OPG/State Street Global Advisors Ltd.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2011
AA20110372

Aanvulling op de noot onder het contrair KB-Lickebaert

Th.G. Drupsteen

Aanvulling bij een noot onder een Koninklijk Besluit met tegengestelde besluiten inzake de ruimtelijke ordening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1993
AA19930496

ABN Amro NV-Ontvanger

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 14 mei 1993, nr. 14978, ECLI:NL:HR:1993:ZC0960, NJ 1993, 658, nt. WMK (ABN Amro NV/Ontvanger) Arrest en noot waarin de noodzaak voor een onderscheid tussen roerende en onroerende zaken weer eens duidelijk wordt. De casus, die nog speelt onder het oude recht, gaat om het verschil van inzicht tussen de bank en de fiscus over het al dan niet roerend zijn van onderdelen van een fabriek die tot zekerheid zijn overgedragen aan de bank. Dit alles moet gezien worden in het licht van het bodembeslag dat de fiscus ingevolge de Invorderingswet 1990 kan leggen. In de noot gaat prof. mr. S.C.J.J. Kortmann in op de regeling van hulpzaken in het nieuwe recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940104

ABN AMRO-‘Vereniging Coopag’

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 2 december 1994, nr. 15488, ECLI:NL:HR:1994:ZC1562, RvdW 1994, 263 (ABN AMRO Bank NV/Vereniging tot Behartiging van de belangen van Houders van Obligaties Coopag Finance BV) In het arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot komt de aansprakelijkheid aan de orde van een bank die betrokken is bij de uitgifte van aandelen waarvoor een prospectus is uitgegeven. Deze prospectus was echter niet compleet en heeft de aandeelnemers misleid. Het feit dat gedeelte van de informatie al eerder door het concern dat de aandelenemissie doet, openbaar zijn gemaakt doet niets af aan de openbaarmaking van de bank. Ook had de bank meer onderzoek moeten doen naar de gegevens opgenomen in het prospectus. De zaak is gestart door een vereniging die de belangen van de gedupeerde aandeelhouders behartigt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1995
AA19950219

ABN AMRO-Dijkema q.q.: tegenstrijdigheden rond tegenstrijdige belangen in een persoonsgebonden BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 14 juli 2006, nr. C05/020HR, ECLI:NL:HR:2006:AV6954, NJ 2006, 570 m.nt. Maeijer; JOR 2006/179 m.nt. A.F.J.A. Leijten (ABN Amro Bank NV/J.B. Dijkema q.q.) Vertegenwoordiging dochter-BV door moeder die daarvan bestuurder is. Uitleg tegenstrijdig die daarvan bestuurder is. Uitleg tegenstrijdig belang-regeling artikel 2:256 BW? Interne besluitvorming en externe vertegenwoordiging. Hoge Raad (nog) niet 'om'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2007
AA20070148

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 6 december 2016, nr. 16/00743, ECLI:NL:HR:2016:2761

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170126

Resultaat 25–36 van de 1216 resultaten wordt getoond