‘Voorwaardelijke vergelijkbaarheid’ in het EU-recht op het terrein van de vennootschapsbelasting


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juli 2018, C-28/17, ECLI:​EU:​C:​2018:​526 (NN A/S t. Skatteministeriet)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F. de Wilde

Verschijning: november 2018

Archiefcode: AA20180924

Hof van Justitie Europese Unie 04-07-2018 (ECLI:​EU:​C:​2018:​526) zaaknummer: C-28/17

Denemarken filiaal nationale concernbelasting resultatensaldering unierecht vennootschapsbelasting voorwaardelijke vergelijkbaarheid vrije vestiging winstbelasting Zweedse dochtervennootschap

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie