Aandeelhoudersgeschillen in persoonsgebonden samenwerking en uitkoop


Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 2 mei 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AG8142, 245/2001 OK, JOR 2002/156, m.nt. mr. M.W. Josephus Jitta (Goglio Luigi Milano SpA, Milaan tegen L. Goglio, Milaan)

Geschillen tussen aandeelhouders die tezamen aandeelhouders zijn in een internationale groep van vennootschappen en rechtspersonen. Uitkoopprocedure in een Nederlandse groepsvennootschap. Uitkoop mogelijk in ‘besloten’ verhoudingen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: november 2002

Archiefcode: AA20020825

Gerechtshof Amsterdam 02-05-2002 (ECLI:NL:GHAMS:2002:AG8142) zaaknummer: 245/2001 OK

uitkoopprocedure

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie