Showing 181–192 of 250 results

Pensioenrecht 2020

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk.

Teksten zoals deze gelden op 23 januari 2020.

9789492766984 - 3-2-2020

Personen-, familie- & erfrecht 2020-2021

S. Bou-Sfia, W.M. Schrama

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2020.

9789493199132 - 15-10-2020

Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk

Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

9789493199064 - 25-6-2020

Privaatrecht als opdracht

P.A.M. Croes

Een eerste maar uitgebreide kennismaking met het privaatrechtelijk vermogensrecht op basis van het Burgerlijk Wetboek. De lezer wordt tot activiteit verlokt met opdrachten en vragen. De standaardbeantwoordingen zijn eveneens opgenomen.

9789069167824 - 20-6-2016

Procederen over mensenrechten onder het EVRM, IVBPR en andere VN-verdragen

, T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, E.R. Rieter

Een handleiding voor het gebruik van de individuele internationale klachtprocedures onder EVRM, IVBPR e.a. en voor de nationale procedure die daaraan voorafgaat of daarop volgt.

9789069165479 - 8-4-2008

Raad en Daad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

9789069167428 - 5-5-2008

Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 1-1-1999

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069167763 - 8-6-2011

Rechten van het kind en autonomie

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Hoe autonoom kunnen en mogen kinderen zijn en in hoeverre zijn zij zelf in staat beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen en hoe dient de autonomie van de minderjarige in het recht gerespecteerd te worden?

9789069167053 - 3-9-2010

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

9789069169620 - 22-9-2008

Rechten van het kind en waardigheid

J.H. de Graaf, C. Mak, P.J. Montanus, F.K. van Wijk

Waardigheid is een basisbegrip en een van de kernwaarden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Auteurs uit verschillende disciplines en rechtsterreinen behandelen het begrip waardigheid en de rol die het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen.

9789069166438 - 28-11-2013

Rechterlijk activisme

Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters

A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout

Opstellen over rechterlijk activisme met een grote diversiteit in benadering, als gevolg is van een verschil in opvatting over de eigenlijke taak van de rechter.

9789069168159 - 10-3-2011

Showing 181–192 of 250 results