In omnibus omnia (Digitaal boek)

over vage en scherpe normen in het recht


In omnibus omnia  is een project van Law Extra, het excellentieprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vijftien rechtenstudenten doen erin verslag van hun onderzoek naar vage normen in het recht. Zij bestuderen dat thema vanuit staatsrechtelijk, strafrechtelijk, privaatrechtelijk en Europeesrechtelijk perspectief. Alle artikelen hebben betrekking op een actueel vraagstuk, dat samenhangt met een bepaalde vage norm in een van deze rechtsgebieden. Zo passeren onderwerpen als het dilemma van de weigerambtenaar, de omvang van de parlementaire immuniteit, de uitleg van verkeersopvattingen en de reikwijdte van beledigingsdelicten de revue.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

1e druk 2013

Verschijningsdatum: 09-07-2013

ISBN: 9789069168906

Pagina's: 116

beledigingsdelicten beperkingssystematiek moderne grondrechten nationale billijkheidsbepalingen verkeersopvatting

Algemeen juridisch Metajuridica

Alle uitgaven Digitale uitgaven Law Extra

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.