Showing 193–204 of 249 results

Rechtsfilosofische annotaties

A.M. Hol, R. Janse, H.S. Taekema

Deze bundel bevat ruim 30 Rechtsfilosofische annotaties bij klassieke en minder bekende rechterlijke uitspraken.

9789069165752 - 20-8-2007

Rechtspleging

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtspleging geeft een overzicht van de inrichting van de rechterlijke organisatie en van de wijze waarop rechters hun taak vervullen als geschillenbeslechters.

9789069162096 - 1-9-1995

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

S.G. Kok, C.H. Slingenberg, K.M. Zwaan

De belangrijkste uitspraken (Engels- en Nederlandstalig) op het gebied van vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2015 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789069166650 - 18-8-2015

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789492766342 - 22-8-2019

Rechtsvinding

J.A. Pontier

Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

9789069162027 - 1-7-1998

Rechtsvorming door de Hoge Raad

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-5-2016

Rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

9789069161013 - 1-8-1991

Relatievermogensrecht geschetst

F. Schonewille

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Relatievermogensrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069169064 - 2-12-2011

Schadebegroting

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Een nieuwe benadering van schadebegroting die in overeenstemming is met de jurisprudentie en literatuur, maar waarbij de nadruk ligt op de achtereenvolgens te doorlopen stappen. Door schadebegroting in de vorm van een stappenplan te presenteren wordt de relatie tussen verschillende regels voor schadebegroting duidelijker dan gewoonlijk, en is het gemakkelijker om misverstanden en vergissingen te vermijden.

9789069168975 - 4-4-2017

Schiedammer Parkmoord

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-5-2003

Schuld, boete, risico, drama.

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in acht hoorcolleges

Y. Buruma

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in 8 hoorcolleges op CD. Prof.mr. Ybo Buruma neemt je mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden.

9789074241137 - 18-12-2008

Slachtoffers van het Duitsche geweld

P.C. Kop

Geschiedschrijving van de leden van de rechterlijke macht te Amsterdam, die vielen als slachtoffers van het Duitse geweld in de Tweede Wereldoorlog, en van de meer dan zeventig leden van de orde van advocaten bij het gerechtshof aldaar, die evenzo omkwamen.

9789069162812 - 1-7-2014

Showing 193–204 of 249 results