Internationaal Privaatrecht 2022


Internationaal Privaatrecht bevat Verordeningen, Verdragen & Wetten in de volgende rechtsgebieden:

  • Algemeen en Persoonlijke staat
  • Familie- en Erfrecht
  • Vermogensrecht
  • Procesrecht

Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


 34,50