Insolventierecht 2024


Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 januari 2024.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.M. Harmsen (red.)

11e druk 2024

Verschijningsdatum: 01-02-2024

ISBN: 9789493333116

Pagina's: 404

faillissementsrecht insolventierecht wettenbundel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 69,50