De zaak HIJSM/Morré en de introductie van de gulden middenweg


In 1916 wierp de Hoge Raad in HIJSM/Morré het keurslijf van alles of niets af en zette hij in het verbintenissenrecht de deur open voor proportionele benaderingen. De moderne rechtspraktijk maakt hiervan (on)dankbaar gebruik en kiest veelvuldig een middenweg tussen de tegengestelde standpunten van partijen, maar is vergeten dat het allemaal begon met deze zaak. Vandaar deze leading case in de schijnwerpers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.L.M. Keirse

Verschijning: Juni 2021

Archiefcode: AA20210524

aansprakelijkheid alles of niets HIJSM/Morré proportionele benadering schade verbintenissenrecht

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Blauwe pagina's Spraakmakende Zaken