Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM


In deze bijdrage verkennen de auteurs wat de juridische verantwoordelijkheid is van de NAM ten aanzien van door de inwoners van Groningen geleden schade ontstaan door bevingen die vworden veroorzaakt door gasboringen. Hierbij beperken zij zich niet alleen tot het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, maar zij betrekken ook rechtspraak van het EHRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Emaus, E.C. Gijselaar, R. Rijnhout

Verschijning: november 2014

Archiefcode: AA20140801

Burgerlijk recht AansprakelijkheidsrechtVerbintenissenrechtVermogensrechtStaats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel