Een nieuwe standaard voor de verzuimregeling in het contractenrecht


Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1581, RvdW 2019/1056 (Fraanje/Alukon) en Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:​NL:​HR:​2020:​141, NJ 2020/60


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.N. Schelhaas

Verschijning: april 2020

Archiefcode: AA20200374

Hoge Raad 11-10-2020 (ECLI:NL:HR:2019:1581) zaaknummer: 18/03216,
Hoge Raad 31-01-2020 (ECLI:NL:HR:2020:141) zaaknummer: 18/04169

6:81 BW 6:82 BW 6:83 BW Fraanje/Alukon ingebrekestelling rauwelijks verzuim schadevergoeding te korte termijn verzuimregeling

Burgerlijk recht ContractenrechtVerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie