Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?


Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.N. Schelhaas

Verschijning: april 2019

Archiefcode: AA20190293

Hoge Raad 28-09-2018 (ECLI:NL:HR:2018:1810) zaaknummer: 18/00855

6:265 BW Eigen Haard fundamental breach huurovereenkomst ontbinding overeenkomst sociale huur tekortkoming

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie