De-escalatiebedingen


Deze bijdrage gaat over de-escalatiebedingen. Wat zijn de-escalatiebedingen? Welke zijn de meest voorkomende bedingen en wat is in rechte het houdbaarheidsgehalte daarvan? Staan de-escalatiebedingen in de weg aan de bevoegdheid van de gewone rechter? Welke procesrechtelijke gevolgen kan het hebben wanneer een partij tot een de-escalatiebeding zich met veronachtzaming daarvan tot de rechter wendt? Op deze en andere vragen wordt in deze bijdrage ingegaan.


Advertorial

“Hoe groter de kloof hoe mooier de brug!”

– Martin Luther King

Naast advocaat ook mediator worden?

Partijen helpen bij het oplossen van conflicten of procederen? Met de MfN-erkende opleidingen van het Centrum voor Conflicthantering leert u hoe u als professioneel mediator vastgelopen communicatie weer op gang kunt brengen en partijen bij kan staan in het vinden van oplossingen.

Kom naar een van onze informatieavonden en schrijf u in voor een Mediationopleiding.
Kijk voor meer informatie op www.cvc.nl