Staats- en bestuursrecht

Resultaat 85–96 van de 1905 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en ruimtelijk recht waarbij de bouwvergunning, planologische maatregelen, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960461

Beantwoording rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt ingegaan op de problematiek van de beperking van grondrechten waarbij onder andere de Wet openbare manifestaties en de vrijheid van godsdienst aan bod komen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960591

Beantwoording rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij het ontbindingsrecht, instemming met ontbinding en de vraag of tegen het ontbindingsbesluit van het kabinet een administratief rechtelijk bezwaar- en beroepsprocedure openstaat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1997
AA19970524

Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970751

Beantwoording rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerende huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij subsidies aan de orde zijn. Ook wordt er in gegaan op verschillende bestuursprocesrechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1998
AA19980330

Beantwoording rechtsvraag (268) voor eerstejaars

F.W.H.M. Kusters

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht van de rechter-plaatsvervanger aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980616

Beantwoording rechtsvraag (269) vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij constitutionele regelingen van Nederland, Duitsland en Frankrijk met elkaar vergeleken worden.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980620

Beantwoording rechtsvraag (272) empirische rechtsvraag

H. Elffers

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de problematiek van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan de orde is in het kader van de rechter-plaatsvervanger.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1998
AA19980916

Beantwoording rechtsvraag (280) Staatsrecht voor eerstejaars

H.G. Warmelink

Enige tijd werden aan de hand van een staatsrechtelijke casus enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen behandeld en worden de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1999
AA19990851

Beantwoording rechtsvraag (291) Nationaliteitsrecht

Een Nederlandse?

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag over het nationaliteitsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2001
AA20010175

Beantwoording rechtsvraag (301) staatsrecht

J.W.A. Fleuren

Eerder in Ars Aequi verscheen deze staatsrechtelijke casus met vragen al en in dit nummer worden de vragen beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2002
AA20020697

Bedelverboden: van ordeprobleem tot mensenrechtenkwestie

N. Lgarah, L.L. MacLean

In Nederland hebben tal van gemeenten een bedelverbod in hun APV opgenomen. Tegen de achtergrond van het recent gewezen arrest van het EHRM Lăcătuş t. Zwitserland plaatsen de auteurs een kritische kanttekening bij deze Nederlandse bedelverboden. De auteurs pleiten voor nader onderzoek naar gemeentelijk beleid nu het EHRM heeft geoordeeld dat bedelen niet slechts een dossier van de openbare orde is, maar in essentie een mensenrechtenkwestie behelst.

Opinie | Redactioneel
juni 2021
AA202100523

Resultaat 85–96 van de 1905 resultaten wordt getoond