Beantwoording rechtsvraag (223) samenloop van sancties


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij een ambtenaar verdacht wordt en daardoor sancties krijgt opgelegd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Brenninkmeijer

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930694

non-actief ontslag sancties

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag