Staats- en bestuursrecht

Resultaat 13–24 van de 1901 resultaten wordt getoond

‘Niets is zeker, en zelfs dat niet’

A. Woltjer

Post thumbnail In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de veranderlijkheid van het vreemdelingenrecht bekeken vanuit de Vreemdelingencirculaire. De constante verandering van het vreemdelingenrecht heeft te maken met de steeds veranderende doelstellingen die vaak politiek geladen zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2008
AA20080030

‘Omdat mijn fiets daar stond’. Hoe moeten studenten (en anderen) hun fiets stallen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 12 mei 2010, , ECLI:NL:RVS:2010:BM4174, nr. 200908219/1/H3, LJN: BM4174, JB 2010, 163

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2010
AA20100606

‘Overlegorgaan nationaal park De Biesbosch’ een belanghebbend bestuursorgaan?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE0407, nr. 20000569/1, AB 2003, 8 m.nt. Van Ballegooij, JB 2002, 122 m.nt. Peeters, JM 2002, 57 m.nt. De Graaf, NJB 2002, p. 761 In deze annotatie en het daarbij behorende arrest wordt ingegaan op tijdstip waarop je bezwaar moet maken, het belanghebbende begrip en de definitie van bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030314

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

M.Y.A. Zieck

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over het Olympische vluchtelingenteam.

Opinie | Column
oktober 2016
AA20160734

‘Vernieuwing in het staatsrecht’, een Haagse klucht

I. Giesen

In dit redactionele artikel gaat een redacteur in op de verschillende staatscommissies die zijn ingesteld om een herziening van de Grondwet te onderzoeken en in te gaan op meer betrokkenheid van de burgers bij de politiek. De redacteur constateert dat dit alles zonder veel resultaat is geweest en denkt dat dit in de toekomst ook zal zijn.

Opinie | Redactioneel
april 1993
AA19930229

‘Vigilat ut quiescant’, slaap rustig verder…

R. Lambrichts

Reactie op een redactioneel artikel waarin beschreven wordt hoe volgens de redacteuren de grondrechten in de toekomst beknot kunnen worden.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930452

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890236

‘An oathbreaking insurrectionist’

De verkiesbaarheid van Donald Trump

‘Een bewindsman moet de Tweede Kamer geen sprookjes vertellen’

L.J.A. Damen

Hoge Raad 25 september 2009, nr. 07/13362, ECLI:NL:HR:2009:BJ8524, LJN: BJ8524, NJB 2009, p. 2370, nr. 1812 Geen heffingsrente bij te late vaststelling van een belastingaanslag? Zorgvuldigheidsbeginsel doorbreekt ‘lex dura, sed tamen lex’. Legaliteitsbeginsel. Artikel 30f Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR); artikel 7:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 81, 82, 104 Grondwet; artikel 81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2010
AA20100032

‘O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht…’

H.J. van Harten, J.H. Jans

Rechtbank Maastricht 19 mei 2006, nr. WB 03 / 451 BESLU, ECLI:NL:RBMAA:2006:AX, LJN: AX3105 (Woningstichting Sint Servatius/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) In deze noot wordt helder besproken welke stappen een nationale rechter moet nemen om te beoordelen of een ministeriële beschikking al dan niet in strijd is met EG-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2006
AA20060655

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

10-10-10

H.E. Bröring

Post thumbnail

Opinie | Amuse
september 2010
AA20100560

Resultaat 13–24 van de 1901 resultaten wordt getoond