Beantwoording rechtsvraag (177) onteigening-planschade


Beantwoording op het gebied van het planschade- en onteigeningsrecht waarbij de rechtsmiddelen en rechtsbescherming centraal staan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Verschijning: juli 1988

Archiefcode: AA19880474

onteigening planschade rechtsbescherming rechtsmiddelen schadevergoeding

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag