Beantwoording rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre het provincie bestuur (gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin) en de Kroon kunnen ingrijpen in een gemeentelijk kwestie. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor het probleem naar de rechter te stappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.Ph.J.A.M. Hennekens

Verschijning: maart 1994

Archiefcode: AA19940172

eigen huishouding hondenpoep ingrijpen Kroon overlast provincie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Perspectief Rechtsvraag