Resultaat 37–48 van de 287 resultaten wordt getoond

De invloed van het Bürgerliches Gesetzbuch (1900)

C.J.H. Jansen

Het Bürgerliches Gesetzbuch heeft na zijn afkondiging op 1 januari 1900 een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op het begin 20e-eeuwse Nederlandse burgerlijk recht (zaken-, overeenkomsten- en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht). Dit was geen nieuw verschijnsel. Het Duitse recht vormde al vanaf de 19e eeuw een inspiratiebron voor Nederlandse juristen.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140516

De kantharos van Stevensweert: een oud arrest om te koesteren

E.H. Hondius

In deze column koestert Ewoud Hondius de kantharos van Stevensweert, of eigenlijk het arrest waarin deze kostbare beker centraal staat.

Opinie | Column
november 2018
AA20180894

De koopman van Rhodos

E.H. Hondius

Ewoud Hondius duikt diep in de archieven om de door Cicero bedachte kwestie 'De koopman van Rhodos' onder onze aandacht te brengen.

Opinie | Column
januari 2019
AA20190026

De lange weg naar het subjectieve recht

C.M. Bezemer

Post thumbnail Het Belfort van Gent (bouw begonnen omstreeks 1300), is uitdrukking van een stedelijk bewustzijn. Tegelijkertijd is het een symbool voor een nieuwe manier van denken over de rechten van burgers: namelijk als onlichamelijke zaken die zetelen in de persoon.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
juni 2015
AA20150432

De legitieme portie

A.J.B. Sirks

Post thumbnail

In deze bijdrage in de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ schrijft Boudewijn Sirks over de geschiedenis van de legitieme portie, die tot 2200 jaar teruggaat.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
november 2013
AA20130868

De letter van de wet

W.J. Zwalve

In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.

Opinie | Amuse
oktober 2007
AA20070725

De lex Aquilia en de moderne onrechtmatige daad

C.J.H. Jansen

Het ontstaan van de onrechtmatige daadsproblematiek wordt doorlopen, te beginnen met de lex Aquilia uit de Romeinse tijd tot het huidige artikel 6:162 BW.

Overig | Rode draad | Digesten
februari 2006
AA20060091

De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Post thumbnail Het eerste deel van deze uitgave is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog.

9789069166247 - 12-01-2014

De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting (Digitaal boek)

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Post thumbnail Het eerste deel van deze uitgave is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog.

9789069166247 - 12-01-2014

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090683

De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden

A.G. Bosch

Post thumbnail De ontwikkeling van het materiële strafrecht en het strafrechtproces wordt geschetst tegen de achtergrond van twee eeuwen geschiedenis van Nederland.

9789069167558 - 11-08-2011

De oorsprong van de term persoon in het Westerse recht

R.R. Brouwer

Post thumbnail

"‘Persoon’ gaat terug op het individuele masker dat werd gebruikt in Etruskisch-Romeinse grafrituelen én op het algemenere masker dat in zwang kwam in het Griekse theater. Via de in Rome werkende denker Panaetius (ca. 185-ca. 110) komt deze dubbele oorsprong van persoon terecht in de beginnende rechtswetenschap en wordt zo een centrale term in het westerse recht."

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2018
AA20180281

Resultaat 37–48 van de 287 resultaten wordt getoond