De lex Aquilia en de moderne onrechtmatige daad


Het ontstaan van de onrechtmatige daadsproblematiek wordt doorlopen, te beginnen met de lex Aquilia uit de Romeinse tijd tot het huidige artikel 6:162 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijning: februari 2006

Archiefcode: AA20060091

lex Aquilia onrechtmatige daad schadevergoedingsplicht

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Digesten