De invloed van het Bürgerliches Gesetzbuch (1900) op de Nederlandse beoefening van het privaatrecht in de eerste decennia van de 20e eeuw


Het Bürgerliches Gesetzbuch heeft na zijn afkondiging op 1 januari 1900 een niet te onderschatten invloed uitgeoefend op het begin 20e-eeuwse Nederlandse burgerlijk recht (zaken-, overeenkomsten- en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht). Dit was geen nieuw verschijnsel. Het Duitse recht vormde al vanaf de 19e eeuw een inspiratiebron voor Nederlandse juristen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

Verschijning: juli 2014

Archiefcode: AA20140516

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Bijzonder nummer Duits recht