De historische oorsprong van artikel 5:2 BW


Een uiteenzetting van de tot stand koming van art 5:2 BW, te beginnen bij de Romeinse tijd en eindigend bij de huidige tijd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A. Ankum

Verschijning: november 2006

Archiefcode: AA20060784

5:2 BW eigendom revindicatio Romeins recht

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Digesten