De letter van de wet


In de presidentieel monarchisch Romeinse samenleving stonden er zeer strenge straffen op de moord door een slaaf. In een geval rondom Pedanius kwam de vraag op of de straf wel naar de letter van de wet diende te worden uitgevoerd of dat er rekening moest worden gehouden met de omstandigheden van het geval.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Zwalve

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070725

Cassius Longinus interpretatie letter van de wet slaven

Metajuridica RechtsgeschiedenisRomeins recht

Opinie Amuse