De lotgevallen en dilemma’s van het Hof Amsterdam tijdens de bezetting (Digitaal boek)

doorgaan of stoppen in het kielzog van de Hoge Raad


Het onderhavige boekje is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is gewijd aan de vraag waarom de rechters, in het bijzonder de raadsheren in de Hoge Raad, doorgingen met rechtspreken tijdens de bezetting. Een belangrijke verklaring schuilt in de toenmalige rechtsstatelijke opvatting over de verhouding tussen rechtspraak en politiek. De president van het Amsterdamse Hof, H. Fruin, een fanatiek NSB’er had een geheel andere visie.
De confrontatie tussen de beide opvattingen geeft inzicht in het waarom van de lijdelijke opstelling van de Hoge Raad en andere rechters gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daarna volgt de behandeling van een aantal andere verklaringen.
Het tweede gedeelte van het boek is gewijd aan de lotgevallen van het Hof Amsterdam tijdens de oorlog. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het overleg van de Amsterdamse raadsheren over het bepalen van hun houding na de aanslag op de Amsterdamse procureur-generaal Feitsma, een NSB’er. De hoofdrol is weggelegd voor raadsheer J. Verdam.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): C.J.H. Jansen

1e druk 2014

Verschijningsdatum: 12-01-2014

ISBN: 9789069166247

Pagina's: 38

rechtspraak Tweede Wereldoorlog toetsingsarrest

Algemeen juridisch Metajuridica RechtsgeschiedenisRechtsplegingOverige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.